Előkészületben a kerékpárút

Elfogadták a rendőrség és a tűzoltóság tavalyi évi beszámolóját, a jó adózási morálnak is köszönhetően pedig stabil az önkormányzat I. negyedévi pénzügyi helyzete. Folytatódik az önkormányzati feladatok racionalizálása és a felüljárónál tervezett kerékpár- és gyalogút kialakítása miatt telekvásárlás is napirenden volt az április 21-ei testületi ülésen.

A Ceglédi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetőinek 2015. évi beszámolójával vette kezdetét az áprilisi testületi ülés. Előbbiből kiderül: a 14 települést felölelő illetékességi területen 325 darab tűzesethez történt riasztás – ebből 126 darab Cegléden. Az elmúlt év talán legnagyobb eredménye a szabadtéren keletkezett tüzek számának csökkenése: ennek hátterében a lakosság tájékoztatása és a preventív hatósági munka áll – mondta Tóth László kirendeltség vezető. Török Csaba rendőrkapitány kiemelte az ügyészséggel és az önkormányzattal való együtt működés eredményességét. Mint mondta: a körülbelül 200 szolgálatot ellátó rendőr ez évi célkitűzései között szerepel a közbiztonság érzetének javulása, a bűnügyek tekintetében pedig az eredményesség javítása. Ez utóbbiban egyébként számszerileg is jeleskednek: 2012 óta folyamatos javuló tendencia figyelhető meg az egyes bűncselekmények vonatkozásában. A polgármester, kormánypárti és ellenzéki képviselők egyaránt megköszönték a parancsnokságok eredményes munkáját és elfogadták a beszámolókat.

Az ülésen szintén elfogadásra került a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régiójának tavalyi beszámolója, valamint a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének Hajléktalanokat Ellátó Intézményének beszámolója is.

Megtárgyalták a képviselők az önkormányzat 2016. I. negyedévének pénzügyi helyzetét is. Az előterjesztésből kiderül: nincs az önkormányzatnak 30 illetve 60 napon túli rendezetlen számlája, az első negyedéves pénzügyi gazdálkodás stabil. Az önkormányzat a megkötött szerződésekben rögzített fizetési határidőket megtartja, a pénzügyi kifizetéseket a megállapodásokban foglalt ütemezésben teljesíti.

A VÁRVAG Nonprofit Kft.  2015. évi mérlegbeszámolóját is elfogadta a grémium. Czesznák Tamás ügyvezető emlékeztetett: 2010-es kinevezésével a kifizetetlen számlák összege elérte a 130 millió forintot, a bankszámla egyenlegük pedig mínusz 50 millió forint volt. Azóta egyenlegük közel 100 millió forintnál tart, rendezetlen számlájuk nincs.

Tavaly a Várkonyi István Általános Iskola, idén a Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola ad helyet az általános iskolások nyári napközis táborának. Az önkormányzat a nyári gyermek foglalkoztatás és felügyelet biztosítása érdekében a 2016-os költségvetésben jóváhagyott 1.000.000. forint fedezetet 250.000. forinttal egészítette ki a testületi ülés döntése értelmében, mert a gyermekek oda- és visszautaztatása többletforrást igényel.

Folytatódik az önkormányzati feladatok racionalizálása. A képviselő-testület a 2015. október 22-i ülésén kezdte tárgyalni az önkormányzati feladatok racionalizálása tárgyában készített előterjesztést. Két társaság – az ÖKOVÍZ Kft. és a VÁRVAG Kft. ügyvezetője kapta azt a feladatot, hogy vizsgálják meg a két társaság tevékenységének az összevonásának a lehetőségét. A végrehajtási rendeletek függvényében nem hajtható végre rövid távon a két társaság összevonása, azonban az ÖKOVÍZ Kft. feladatainak csökkentésével lehetővé válik a két társaság székhely-összevonásának, a VÁRVAG Kft. központi iroda költöztetésének előkészítése. A VÁRVAG Kft. Pesti útra költözését követően tud a Ceglédi Intézmények Gazdasági Hivatala (CIGH) átköltözni a Gubody utcában megüresedő épületbe. A CIGH Kossuth Művelődési Központban megüresedő irodái szolgálhatnak székhelyül a megalakuló kulturális társaságnak.

2016. április 30-ig lehet pályázni az újabb TAO-s forrásokra. Az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adta, amire a pályázatok miatt volt szükség, valamint hogy a szakosztályok a társasági adókedvezmények gyűjtését elkezdhessék.

Pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Program keretében az önkormányzat. A város vezetése és a Ceglédi Városfejlesztési Kft. - a Vidékfejlesztési Program egy kedvező pályázati lehetőségét kihasználva - felújítani és korszerűsíteni kívánja a jelenleg Ceglédi Sportcsarnok Kft. által hasznosított közösségi házként funkcionáló vadászházat, melynek eredményeképpen tovább erősödhet az épület „közösség tér” szerepe. A projektjavaslat célja a Csemő külterületén található vadászház felújítása, mely a továbbiakban így alkalmassá válna többek között a térség gyermekeinek táboroztatására. A pályázathoz szükséges önerő az elszámolható költségek 15 százaléka, közel 5 millió forint, az elnyerhető és igényelt támogatás majdnem 30 millió forint, azaz a költségek 85 százaléka.

13 és fél millió forintért vásárol telket az önkormányzat a Jászberényi úti felüljáró Ipari Park felöli lábánál levő területen. Az ingatlan tulajdonosa kereste meg az önkormányzatot; a tervezett kerékpár- és gyalogos út kialakítása során előnyt jelentene, ha a terület az önkormányzat tulajdonában van. Ez a fejlesztés az első lépése az Ipari Park biztonságos gyalogos és kerékpáros megközelíthetőségének kialakításához.

Címkék: Hírek
https://dozsanepe.blogstar.hu/./pages/dozsanepe/contents/blog/27000/pics/lead_800x600.jpg
Hírek
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?